Organizator:

30 lat Związku Szkółkarstwa Polskiego

Podziel się

Z okazji jubileuszu 30-lecia Związku Szkółkarzy Polskich Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składki wpisowej od kandydatów na nowych członków, przyjętych do stowarzyszenia do końca 2022 r.

Zapraszamy serdecznie osoby prowadzące produkcję szkółkarską, zainteresowane nawiązaniem nowych kontaktów i wzmocnieniem pozycji rynkowej swojej firmy, do zapoznania się działalnością stowarzyszenia i przesłania deklaracji przystąpienia do Związku.

Kto może ubiegać się o członkostwo?

Członkiem Związku może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, produkująca materiał szkółkarski wieloletnich roślin owocowych i ozdobnych – drzew, krzewów, pnączy i bylin, jako:

  • właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa szkółkarskiego,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • wspólnik spółki cywilnej,
  • wspólnik spółki osobowej,
  • członek organu zarządzającego lub organu nadzoru osoby prawnej, prowadzącej produkcję szkółkarską,

Kandydat powinien mieć przynajmniej 5-letni staż w działalności szkółkarskiej. Jakość produkcji, działalność oraz etyka zawodowa kandydata nie mogą budzić zastrzeżeń. Wymóg stażu nie dotyczy następców prawnych przejmujących gospodarstwo szkółkarskie.

Kandydat na członka powinien przesłać skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej na adres zszp@zszp.pl lub wysłać dokument tradycyjną poczta na adres siedziby stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje zarząd.

ZOBACZ WIĘCEJ