Organizator:

Green Area SHOW dołącza do GARDENII

Podziel się

Tegoroczna edycja Targów GREEN AREA SHOW odbędzie się jako Salon Towarzyszący Targom GARDENIA w dniach 4-6 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Połączymy w czasie jednej imprezy szersze spektrum Wystawców, co pozwoli na pełniejszy przegląd branży oraz prezentację premierowej oferty przed większą publicznością.

Wystawcy GAShow stworzą salon maszyn z ekskluzywnymi pokazami w strefie demonstracyjnej VIP. Integracja obu imprez poszerzy zarówno ofertę wystawienniczą, jak i grupę odbiorców GARDENII o profesjonalistów z sektora zieleni miejskiej, pól golfowych czy przedstawicieli centrów i sieci ogrodniczych.

Zjednoczymy branżę mocniej, niż dotychczas

Poszerzenie spektrum Wystawców w czasie jednej imprezy pozwoli na pełniejszy przegląd branży oraz prezentację premierowej oferty przed większą publicznością. Rozpiętość tematyczna obejmie projektowanie, utrzymanie i zarządzanie terenami zielonymi zarówno w skali przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Chcemy, aby demonstracyjny charakter Green Area Show mógł mieć swoją pełną realizację. W związku z tym przeznaczymy teren MTP na ekskluzywne pokazy maszyn i urządzeń dla TOP klientów. Pokazy odbędą się w harmonogramie godzinowym, aby każdy z Wystawców mógł w pełni skupić uwagę Zwiedzających. Równolegle Wystawcy będą eksponować swoją ofertę statycznie w przestrzeni zewnętrznej i wewnątrz hal wystawienniczych.

Towarzysząca Green Area Show konferencja Forum Zarządcy Zieleni będzie zrealizowania w terminie listopadowym, umożliwiając dostęp do prelekcji również Zwiedzającym z Targów GARDENIA.

GAShow jako uzupełnienie i wzbogacenie GARDENII

Wieloletnia tradycja GARDENII będzie w tym roku wzbogacona o nowy wymiar – salon maszynowy z dynamicznymi pokazami na żywo. Ugruntowana pozycja GARDENII w kalendarzu branży ogrodniczej pozwoli na satysfakcjonującą dla wszystkich Wystawców grupę Zwiedzających, a osobom odwiedzającym Targi zapewni jeszcze lepszy przegląd oferty oraz kompleksową panoramę firm zajmujących się bardzo szeroko pojętym ogrodnictwem.

Zapraszamy!