Organizator:

Miasto szuka pomysłów na stadion E. Szyca

Podziel się

Miasto Poznań ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca oraz przylegających do niego terenów. W jego ramach architekci, urbaniści i architekci krajobrazu będą mogli wskazać, jak wykorzystać potencjał tego miejsca.

 

Stadion Szyca powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Obecnie obiekt jest zdegradowany, a jego otoczenie zostało zagarnięte przez przyrodę. Poszukując odpowiedzi, jak pogodzić potrzeby mieszkańców z istniejącą tam zielenią, Miasto ogłosi w przyszłym tygodniu dwuetapowy konkurs studialny. 

- Chcemy wykorzystać potencjał tych terenów biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i uwzględniając naturalne uwarunkowania przyrodnicze - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Ten teren to wielkie wyzwanie dla architektów i urbanistów. Jestem jednak przekonany, że otrzymamy koncepcje, które w przyszłości, po ich zrealizowaniu, będą dla poznanianek i poznaniaków powodem do dumy.

- Stadion Szyca wraz z bezpośrednim otoczeniem to brama do południowego klina zieleni. To miejsce jest także naznaczone historią. Stadion był jednym z obiektów wybudowanych na otwarcie PeWuKi, był też świadkiem ważnych wydarzeń sportowych. W latach 1941-1943 funkcjonował tu największy obóz pracy na terenie Wielkopolski, miejsce kaźni ludności Żydowskiej. Będziemy oczekiwali od uczestników konkursu, żeby w sposób symboliczny upamiętnili tamten mroczny okres - powiedział Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Dużo obiecujemy sobie po wynikach konkursu. Jeżeli sprostają one oczekiwaniom mieszkańców i znajdziemy finansowanie, to po 2024 roku chcielibyśmy to miejsce przekształcić - dodaje. 

Obszar konkursu obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To tereny stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także tereny należące do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego. 

- Przygotowania do konkursu trwały blisko dwa lata. Jego ogłoszenie było poprzedzone licznymi spotkaniami. Zebraliśmy wiele głosów różnych środowisk, o tym jak wyobrażają sobie to miejsce. Sądowi konkursowemu przewodzić będzie architektka krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui. Jest to ekspertka o międzynarodowej renomie, która z pewnością będzie mogła chłodnym okiem przewodzić pracom tego sądu - zaznaczył Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, Architekt Miasta. 

 

W sądzie konkursowym zasiadają architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków oraz rektor AWF. Aby zapewnić głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, do sądu konkursowego zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. 

Pula nagród to 190 tys. zł. Każdy uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu ma zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Na zwycięzcę zaś czeka 100 tys. zł. Przewidziano również drugą i trzecią nagrodę, odpowiednio w wysokości 25 tys. zł i 15 tys. zł.

Uczestnicy otrzymają obszerny materiał wyjściowy obejmujący m.in. waloryzację przyrodniczą stadionu, opinię geotechniczną, stanowisko Komisji Dialogu Obywatelskiego, wcześniejsze społeczne koncepcje zagospodarowania stadionu, jak i raport z konsultacji społecznych z 2012 r. czy rys historyczny. Informacje o konkursie architekci będą mogli znaleźć na stronie: www.poznan.pl/architektura.

Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 9 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2023 r.

Stadion im. E. Szyca to obiekt historyczny. Powstał w 1929 r. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej (PeWuKi). Trenować na nim mieli piłkarze klubu Warta Poznań. Ze względu na wady konstrukcyjne stadion nie mógł być jednak użytkowany. Zmieniło się to po przebudowie, w latach 50. Po 1989 roku nazwę stadionu przemianowano - z im. 22 lipca na im. Edmunda Szyca - jednego z założycieli klubu Warta Poznań. Przemiany ustrojowe sprawiły jednak, że KS Warta utracił jednego z głównych sponsorów - HCP, który przez wiele lat utrzymywał obiekt. Problemy finansowe sprawiły, że stadion popadł w ruinę. Warta Poznań otrzymała prawo wieczystego użytkowania obiektu, ale postanowiła je zbyć. Kolejne zmiany użytkowników wieczystych spowodowały dalszą degradację obiektu.

Szeroko dyskutowana kwestia rozwiązania prawa użytkowania wieczystego okazała się niemożliwa do realizacji. Dlatego też Miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. Były one bardzo trudne, ze względu na rozdźwięk w oczekiwaniach stron. Przełom w negocjacjach nastąpił w marcu 2018 r., gdy do rozmów włączył się prezydent Jacek Jaśkowiak. W rezultacie zawarta została umowa sprzedaży terenu, o powierzchni ok. 6,5 ha, za łączną kwotę 10 milionów złotych.

JZ

Autor zdjęć: UMP