Organizator:

Powrót do natury na Targach GARDENIA

Podziel się

Zmęczeni życiem z zurbanizowanym świecie chętnie wracamy do równowagi w objęciach matki natury. Nic więc dziwnego, że wszystko, co naturalne cieszy się żywym zainteresowaniem naszego społeczeństwa. Ten trend dotyczy też zieleni i ogrodów. Coraz częściej chronimy naturalnie zasoby ziemi, sadząc samodzielnie warzywa, zbierając deszczówkę czy przekształcając odpady naturalne w kompost.

 

Jeśli TREND EKO nie jest Wam obcy, Targi GARDENIA  będą doskonałym przystankiem na Waszej zielonej drodze!  Serdecznie zapraszamy do Poznania w dniach 4-6 listopada. Prócz zwiedzania ekspozycji, warto wziąć udział w dwóch ciekawych prelekcjach:

  • czwartek, 4.11, godz. 16.00-16.50, paw. 3 scena główna:
    „Permakultura w ekologicznym ogrodzie jadalnym”

  • sobota, 6.11, godz. 13.00-13.50 paw. 3 scena główna:
    „Ekologiczny ogród pełen warzyw, owoców i ziół na słabej ziemi”.

Poprowadzi je Bogdan Kasperski, eko-gospodarz i eko-edukator z Anielskich Ogrodów, który zajmuje się na co dzień projektem edukacyjnego gospodarstwa ekologicznego. Tworzy i udoskonala ekologiczne techniki ogrodowe. Projektuje rozwiązania budujące bioróżnorodności w otoczeniu. Praktyk permakultury. Szczególnie zajmuje się efektywną uprawą warzyw na rabatach wyniesionych
i nawożeniem naturalnym. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, zwłaszcza rozwiązań opartych na wzorcach naturalnych. Pracuje nad koncepcją i przykładem rodzinnego samowystarczalnego gospodarstwa domowego.


W ramach Akademii Anielskich Ogrodów organizuje kursy, warsztaty, prezentacje oraz tworzy wydawnictwa multimedialne. Uczy dlaczego i jak tworzyć ekologiczne ogrody.  Interesuje się metodyką nauczania i uczenia się,  psychologią poznawczą, etyką i filozofią głębokiej ekologii, ekologią integralną, filozofią minimalistyczną oraz zero waste w praktyce. Szuka rozwiązań, dzięki którym można żyć, pracować i mieszkać w przyjaźni z przyrodą. Szuka też rozwiązań zapobiegających
i skutecznie leczących choroby autoimmunologiczne oraz nowotworowe.

Serdecznie zapraszamy!