Organizator:

Problemy w zdrowotności roślin w warunkach zieleni miejskiej. Choroby roślin.

Podziel się

Serdecznie zapraszamy na jutrzejsze szkolenie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

Zapraszamy na drugą część z cyklu szkoleń pn. “Problemy w zdrowotności roślin w warunkach zieleni miejskiej”. W programie webinarium omówione zostaną choroby roślin, sposoby radzenia sobie z tym problemem, a przede wszystkim techniki zapobiegania. Kwestie poruszane podczas webinarium: choroby naczyniowe drzew i krzewów, choroby kory, zamieranie pędów drzew iglastych, patogeny infekujące z gleby, choroby aparatu asymilacyjnego.

Prelegent: dr Janusz Mazurek, Bio-Lider. Specjalizuje się w ochronie roślin ozdobnych i winorośli, jest autorem licznych artykułów, szkoleń, prezentacji oraz innych opracowań – między innymi “Ochrona winorośli”, pierwszej w Polsce książki, która w całości traktuje o ochronie winorośli. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin i jest zatrudniony w firmie biotechnologicznej Bio-Lider na stanowisku Dyrektora ds. badań i rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI