Organizator:

Rośliny to perspektywistyczny biznes

Podziel się

Polski biznes ogrodniczy kwitnie. Hodowcy z Polski korzystają z coraz lepszej koniunktury w kraju i coraz większego popytu na rośliny ogrodnicze, ale to tylko jeden z motorów napędowych rozwoju branży. Liderzy branży ogrodniczej stale rozwijają eksport za granicę – donosi najnowszy raport InfoCredit.

Co więcej czytamy w raporcie? W branży rządzy Holendrzy.

„Dominacja Holendrów w Europie nie znaczy jednak, że polscy producenci z góry są skazani na porażkę. Przeciwnie - radzą sobie w eksporcie coraz lepiej. W 2017 r. eksport roślin ogrodowych na Białoruś wzrósł aż o 100 proc., do prawie 50 mln USD. Odbiorcy z Białorusi praktycznie zrekompensowali polskim przedsiębiorcom spadek sprzedaży do Rosji (-56 proc. w 2017 r.). Nasza sprzedaż na rynki zachodnie regularnie rośnie - w 2017 r. do Holandii o 27 proc., a do Niemiec o 10 proc. W Danii i na Litwie jesteśmy w pierwszej trójce dostawców, w Niemczech i na Węgrzech w pierwszej piątce, a we Włoszech i w Austrii w pierwszej szóstce. Kraje zachodnie to najbardziej perspektywiczne rynki dla polskich hodowców. Niemcy importują rośliny ogrodnicze za 3,2 mld USD rocznie, Brytyjczycy za 1,6 mld, a Francuzi za 1,2 mld.”

 

Czytaj więcej w portalu Strefa Wystawcy.