Organizator:

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu patronem Targów GARDENIA 2021

Podziel się

SAK po raz kolejny dołącza do grona partnerów branżowych Targów Gardenia.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w listopadzie 2004 roku. Członkami SAK są osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni.

Misja Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu. Swoje inicjatywy Stowarzyszenie koncentruje na trzech głównych celach:

– podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,

– edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego,

– promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Cele Stowarzyszenia

SAK działa na rzecz ochrony i wspierania interesów zawodowych architektów krajobrazu. Cele stowarzyszenia to:

- propagowanie zawodu architekta krajobrazu oraz unormowanie praw do jego wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej,

- promocja dobrych realizacji oraz wykonawców obiektów architektury krajobrazu,

- promowanie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,

- działania na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, w tym propagowanie tworzenia obiektów architektury krajobrazu,

- inicjowanie współpracy środowisk zawodowych i akademickich.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA).

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, związane z branżą architektury krajobrazu:

– projektanci i autorzy dokumentacji

– wykonawcy terenów zieleni

– naukowcy i nauczyciele

– urzędnicy i pracownicy administracji

Zapraszamy na stronę internetową partnera!