Organizator:

Zgłoś swój produkt w konkursie ZŁOTY MEDAL MTP

Podziel się

Oceny produktów dokonuje grono wybitnych specjalistów reprezentujących branżę ogrodniczą.Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku. Każdy wystawca Targów GARDENIA może zgłosić swój produkt lub usługę do udziału w konkursie o Złoty Medal MTP.

Formularz zgłoszenia produktu znajdziesz w STREFIE WYSTAWCY

 1. Pobierz i zaakceptuj regulamin konkursu
 2. Pobierz i wypełnij zgłoszenie do Konkursu – górne menu – zakładka "Złoty Medal MTP" - "Zgłoszenia i Regulaminy"
 3. Wypełnione dokumenty, wraz z kompletem materiałów informacyjnych umieść w Strefie Wystawcy - zakładce Złoty Medal.
 4. Czekaj na telefon, list lub e-mail w sprawie aplikacji (uzupełnienie, wyjaśnienie nieścisłości) oraz na informację o rozstrzygnięciu Konkursu.

Etapy głosowania

 1. Głosowanie Sądu Konkursowego, czyli wyselekcjonowanej grupy ekpsertów branży ogrodniczej
 2. Wybór Konsumentów - głosowanie zwiedzających Targi oraz Internatutów, jest możliwe w czasie targów, na specjalnie przygotowanych stoiskach - Strefach Mistrzów oraz jeszcze przez miesiąc po zakończeniu targów, możliwe będzie głosowanie na stronie internetowej.

Nagrody

Każdy laureat konkursu otrzymuje PAKIET MEDALISTY. To komplet materiałów promocyjnych i świadczeń ze strony MTP, adresowanych do firm, które uzyskały Złoty Medal za zgłoszony produkt. Szacunkowa wartość pakietu to prawie 50 000 zł.

W skład pakietu wchodzą:

 • możliwość identyfikacji nagrodzonych produktów na wystawie  - statuetka, dyplom, stand A4 z logo Złotego Medalu, naklejka, szablon reklamy promującej laureata
 • kampanie kierowane do zwiedzających - opisy produktów w elektronicznych i drukowanych materiałach targowych, umieszczenie informacji o laureatach na stronach internetowych Grupy MTP
 • kampanie w mediach - w ogólnopolskich serwisach informacyjnych (grupa wp.pl, money.pl), wysyłka informacji prasowych, kampania telewizyjna promująca konkurs Złoty Medal MTP, wywiady z laureatami
 • udział w uroczystej Gali wreczenia nagród,
 • udział w konkursie o Złoty Medal - Wybór Konsumenta
 • ekspozycja materiałów o nagrodzonych produktach w Centrum Prasowym MTP
 • karta honorowa VIP dla wystawy dla zwycięzcy konkursu Złoty Medal - Wybór Konsumentów