Organizator:

Związek Szkółkarzy Polskich patronem branżowym Targów GARDENIA

Podziel się

Miło nam poinformować, że Związek Szkółkarzy Polskich po raz kolejny będzie towarzyszył Targom GARDENIA jako patron branżowy. Dziękujemy za zaufanie i wierzymy, że będzie to niezwykle udane spotkanie profesjonalistów branży ogrodniczej.

Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych. Jego główne cele działania to:

  • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
  • promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
  • upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

ZSzP jest także członkiem International Association of Horticultural Producers (AIPH), Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association), Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych (PSCO) oraz partnerem dla Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu i innych organizacji działających w zielonej branży.

Do zobaczenia na Targach GARDENIA w listopadzie!